Tin mới nhất - Trang 3

Tin mới nhất

Phép tịnh tiến

 07:41 20/03/2016

Phép tịnh tiến. Công thức toạ độ của phép tịnh tiến.

Đạo hàm của hàm hợp

 16:32 19/03/2016

Công thức đạo hàm của hàm hợp. Cách tính đạo hàm của hàm hợp.

Đạo hàm của các hàm số cơ bản

 16:24 19/03/2016

Đạo hàm của các hàm số cơ bản.

Đạo hàm

 06:40 19/03/2016

Đạo hàm. Đạo hàm của hàm số tại một điểm. Đạo hàm của hàm số trên một khoảng. Đạo hàm của hàm số trên một đoạn.

Ứng dụng hàm số liên tục chứng minh phương trình có nghiệm

 05:40 19/03/2016

Ứng dụng hàm số liên tục chứng minh phương trình có nghiệm.

Hàm số liên tục

 09:31 18/03/2016

Hàm số liên tục. Hàm số liên tục tại một điểm. Hàm số liên tục trên một khoảng.

Giới hạn của hàm số

 18:01 17/03/2016

Giới hạn của hàm số. Giới hạn một phía. Giới hạn trái. Giới hạn phải. Giới hạn tại vô cực. Giới hạn vô hạn.

Giới hạn của dãy số

 07:00 15/03/2016

Giới hạn của dãy số. Biễu diễn các số hạng của dãy số trên trục số. Giới hạn hữu hạn. Giới hạn vô hạn.

Cấp số nhân

 06:11 14/03/2016

Cấp số nhân. Công bội của cấp số nhân. Công thức tìm số hạng tổng quát của một cấp số nhân. Tổng $n$ số hạng đầu tiên của một cấp số nhân.

Cấp số cộng

 17:18 12/03/2016

Cấp số cộng. Công thức tính số hạng tổng quát của một cấp số cộng. Tổng của $n$ số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

Dãy số

 13:56 12/03/2016

Khái niệm dãy số

Phương pháp quy nạp toán học

 04:57 12/03/2016

Phương pháp quy nạp toán học

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

 14:04 06/03/2016

Các cách xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

 12:59 06/03/2016

Định nghĩa đường vuông góc chung, đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau. Cách xác định đoạn vuông góc chung.

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

 12:32 06/03/2016

Cách xác định và tính khoảng cách từ điểm đểm mặt phẳng.

Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng

 09:06 06/03/2016

Cách xác định khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.

Bài toán thiết diện: vuông góc với một mặt

 08:37 06/03/2016

Xác định thiết diện vuông góc với một mặt phẳng cho trước

Bài toán thiết diện: vuông góc với một đường

 15:14 05/03/2016

Xác định thiết diện vuông góc với một đường thẳng cho trước

Hai mặt phẳng vuông góc

 14:44 05/03/2016

Hai mặt phẳng vuông góc. Cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

Góc giữa hai mặt phẳng

 16:03 04/03/2016

Góc giữa hai mặt phẳng trong không gian. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng trong không gian.