Vành chia Quaternion

 •   29/04/2016 12:59:00 AM
 •   Đã xem: 839
 •   Phản hồi: 0

Vành chia Quaternion ...Xem chi tiết

Nhóm có cấp nhỏ hơn 7

 •   29/04/2016 12:55:00 AM
 •   Đã xem: 853
 •   Phản hồi: 0

Nhóm có cấp nhỏ hơn 7 ...Xem chi tiết

Số phần tử của một trường hữu hạn

 •   29/04/2016 12:49:00 AM
 •   Đã xem: 829
 •   Phản hồi: 0

Số phần tử của một trường hữu hạn ...Xem chi tiết

Mọi nhóm giao hoán cấp 6 đều cyclic

 •   29/04/2016 12:43:00 AM
 •   Đã xem: 1143
 •   Phản hồi: 0

Mọi nhóm giao hoán cấp 6 đều cyclic ...Xem chi tiết

Nhóm đối xứng của tam giác đều - symmetry group of the regular triangle

 •   25/04/2016 06:14:00 PM
 •   Đã xem: 1432
 •   Phản hồi: 0

Nhóm đối xứng của tam giác đều. Lý thuyết nhóm. ...Xem chi tiết